Zapraszamy do rozmowy o podwórkach przy Hallera!

Po interwencji mieszkańców alei gen. Józefa Hallera, Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek 15 kwietnia przesłała do Zarządu Zasobu Komunalnego propozycję organizacji spotkania z mieszkańcami dotyczącego remontu podwórek przy al. Hallera 95-149.

W piśmie skierowanym do Dyrektora ZZK zaproponowaliśmy organizację konsultacji społecznych w formie spotkania przedstawiciela Zarządu Zasobu Komunalnego (wykonawcy remontu) z mieszkańcami w celu dostosowania planów inwestycyjnych do oczekiwań mieszkańców.

Pragniemy zauważyć, że inwestycje realizowane na terenach wspólnych należących do Gminy Wrocław powinny w jak najlepszym stopniu służyć mieszkańcom, którzy będą ich codziennymi użytkownikami. Wobec powyższego oraz planów rewitalizacji kolejnych podwórzy przy al. gen Hallera, w związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców uważamy za konieczne przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie spotkania z udziałem przedstawiciela/i Zarządu Zasobu Komunalnego podczas, którego mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje oczekiwania i skonfrontować je z obecnymi projektami.

– czytamy w piśmie.

Problem złego stanu podwórzy przy al. Hallera jest znany Radzie Osiedla od lat i wielokrotnie był zgłaszany w ramach procedury Kart Zadań Inwestycyjnych. W marcu 2015 dodatkowo podjęliśmy uchwałę w której Rada zauważyła konieczność kompleksowego remontu podwórzy przy Hallera 97-135. Niestety mimo wcześniejszych zapowiedzi medialnych, proces rewitalizacji ww. podwórek jeszcze się nie rozpoczął, a zakres remontu rozpoczętego przy Hallera 135-147 stał się przyczyną skarg mieszkańców.

Uchwała ws. podwórek przy HalleraWciąż czekamy też na odpowiedź w sprawie konsultacji społecznych. W przypadku przyjęcia przez ZZK propozycji organizacji spotkania z mieszkańcami, o terminie i miejscu będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.

Czy byłbyś/byłabyś w stanie poświęcić godzinę, by wziąć udział w spotkaniu dotyczącym Twojej najbliższej okolicy?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...