Zakaz zawracania na Hallera/Beyzyma był podyktowany zmianą przepisów

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Hallera/Ojca Beyzyma wynika z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – tłumaczą pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia.

Fot. Bartosz Senderek

Fot. Bartosz Senderek

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek popierając skargę mieszkańca ul. Chabrowej, 10 października br. przesłała do Wydziału Inżynierii Ruchu UM Wrocławia zapytanie w sprawie zmiany organizacji ruchu na wspomnianym skrzyżowaniu.

Z odpowiedzi WIM dowiadujemy się, że zmiany były podyktowane dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa. W tym przypadku konieczne było uwzględnienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2009 r.

Z nowych przepisów wynika, że na wyżej wymienionym skrzyżowaniu by umożliwić manewr zawracania konieczne byłoby wyznaczenie co najmniej jednego pasa ruchu z obowiązkowym sygnalizatorem kierunkowym zapewniającym bezkolizyjny przejazd. Z prowadzonych przez WIM analiz wynika, że przy zastosowaniu takiego rozwiązania nie byłoby możliwe utrzymanie przepustowości skrzyżowania.

Urzędnicy zaproponowali alternatywną trasę dla osób, które wcześniej korzystały z możliwości zawracania na skrzyżowaniu. Samochody jadące od strony skrzyżowania z ul. Grabiszyńską (FAT) mogą za skrzyżowaniem z al. Pracy skorzystać z bocznej jezdni al. Hallera, a następnie skręcić w prawo w ul. Domeyki i w lewo w ul. Podróżniczą dojeżdżając do ul. Beyzyma, następnie na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Beyzyma wykonać manewr skrętu w lewo.