XXX Sesja Rady Osiedla – 4-6.2019 sprawozdanie kwartalne