IX sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek – jakie tematy poruszono?

W czwartek, 27 lutego odbyła się IX sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Podczas zebrania radni omówili sprawy nurtujące mieszkańców naszego osiedla, przeprowadzili liczne dyskusje oraz spotkali się z mieszkańcami

W trakcie sesji radni m.in.:

  • wysłuchali propozycji wsparcia imprezy Wyprzedaż Garażowa,
  • wysłuchali prośby mieszkanki w sprawie poparcia wniosku mieszkańców al. Hallera o przyłączenie do Miejskiej Ciepłownii,
  • zaopiniowali 4 wnioski ws. wydania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • poparli inicjatywę budowy „Trasy Czeskiej”,
  • przyjęli propozycję organizacji Biegu Grabiszyńsko-Oporowskiego,
  • omówili bieżące sprawy związane z organizacją Festynu Grabiszyńskiego,
  • omówili sprawy związane z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim,
  • wysłuchali sprawozdania z debaty społecznej z udziałem mieszkańców i przedstawicieli policji,
  • wysłuchali sprawozdania z działalności Klubu Seniora „NA BLACHARSKIEJ”,
  • rozpatrzyli propozycję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Wyprzedaży Garażowej.

Termin następnego zebrania w siedzibie RO przy ul. Blacharskiej 12/1 wyznaczono na 27 marca 2014, godz. 18:00.