X sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek – jakie tematy poruszono?

W czwartek, 27 marca odbyła się X sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Podczas zebrania radni omówili sprawy nurtujące mieszkańców naszego osiedla oraz przeprowadzili liczne dyskusje.

W trakcie sesji radni m.in.:

 

 • zaopiniowali dwa wnioski o zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zapoznali się z pismem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia dotyczącym budowy nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Blacharskiej w ramach programu inicjatyw lokalnych,
  Budowa nawierzchni docelowej Blacharska
 • omówili potrzebę wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej i Ostrowskiego,
 • zapoznali się z odpowiedzią Wydziału Inżynierii Miejskiej na zapytanie Rady Osiedla w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Hallera, al. Pracy i ul. Odkrywców na wniosek mieszkańca zgłoszony podczas debaty społecznej,Sygnalizacja Hallera-Odkrywców
 • omówili zgłoszenie mieszkańca ws. odpadów wyrzuconych przy ul. Racławickiej. Sprawa została zgłoszona do spółki Ekosystem,
 • omówi sprawę ustawienia kontenerów na odpady szklane przy ul. Blacharskiej. Kontenery na wniosek Rady Osiedla zostały ustawione przy posesji nr 18 (obok ogrodzenia SP82),
 • omówili sprawę odmalowania oznaczenia poziomego progów zwalniających na terenie Osiedla. Na wiosek Rady Osiedla odmalowane zostało oznaczenie progów zwalniających przy ul. Podróżniczej, Odkrywców, Pierwiosnkowej, Bzowej, Inżynierskiej i Ojca Beyzyma.
 • omówili sprawę ustawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowej. Wraz ze spółką Ekosystem uzgodniono, że kontenery zostaną ustawione na Osiedli 4 kwietnia, 2 lipca oraz 10 października,
 • omówili sprawy związane ze współpracą Rady Osiedla z organizatorami Wyprzedaży Garażowej przy ul. Pionierskiej i Żeglarskiej,
  WG 2014 plakat
 • poparli inicjatywę mieszkańców w sprawie zasadzenia drzewka w Parku Grabiszyńskim,
 • omówili sprawę lokalizacji placu zabaw przy „Małej Sobótce” w kontekście projektu złożonego w ramach WBO,
 • omówili bieżące sprawy związane z organizacją Festynu Grabiszyńskiego,
 • wysłuchali sprawozdania z działalności Klubu Seniora „NA BLACHARSKIEJ”,
 • zapoznali się z odpowiedzią dotyczącą złożonych przez Zarząd Osiedla Kart Zadań Inwestycyjnych. Z 51 propozycji złożonych przez radnych 5 zostało przyjętych do realizacji,
 • omówiili możliwość wsparcia Konkursu Młodych Talentów Wrocławskich Osiedli oraz wystawienia przedstawiciela z Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek,
 • omówili sprawy bieżące dotyczące działalności Rady Osiedla.

Termin następnego zebrania w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Blacharskiej 12/1 wyznaczono na 24 kwietnia 2014, godz. 18:00.