XXXII sesji Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Kiedy:
3 Wrzesień 2019@17:30 – 18:30
2019-09-03T17:30:00+02:00
2019-09-03T18:30:00+02:00

Porządek obrad XXXII sesji Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
z dnia 3 września 2019r. Godz. 17:30

I Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum
II Przyjęcie porządku obrad.
1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

III Sprawy organizacyjne
1. Złożenie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla przez Bartosza Jungiewicza
2. Objęcie prowadzenia sesji przez wice-przewodniczącego Rady Osiedla
IV Przeprowadzenie wyborów nowego Przewodniczącego Rady Osiedla
1. Powołanie komisji skrutacyjnej
2. Przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Głosowanie
4. Ogłoszenie wyników
V Sprawy Zarządu:
1. Kwartalne sprawozdanie finansowe 2019
2. Sprawozdanie z działań zarządu III kwartał
3. Projekt uchwały RO wspierający działania zarządów osiedlowych ogródków działkowych
w sprawie udostępnienia ogródków jako przestrzeni wspólnej dla lokalnej społeczności oraz
poczynienia w tym celu niezbędnych inwestycji.
4. Projekt uchwały RO w sprawie przyjęcia sprawozdania zadania społecznego Chór (stroje dla
Chóru Seniorów przy DK Bakara).
5. Projekt uchwały RO w sprawie aktualizacji planu wydatków budżetowych na rok 2019
6. Pozostałe tematy zarządu
VI Omówienie tematów komisji:
1. Komisja ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska
2. Podjęcie uchwały opiniującej organizację biegu „jesienna dycha”
3. Komisja ds. Bezpieczeństwa, Usług i Handlu
VII Klub Seniora- omówienie działań:

VIII Przyjęcie protokołu
IX Zapytania i wolne wnioski.
X Wyznaczenie terminu kolejnych obrad.
X I Zamknięcie obrad.