Dyżur Radnego – Blacharska 12/1

Zapraszamy na dyżur Radnego prowadzony przez Radną Małgorzatę Subzdę.