Wycinka suchych drzew z terenu Parku Miejskiego tzw. Górki Skarbowców

Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zrealizować w terminie 4-18.12.2019 wycinkę 59 szt. suchych drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców osiedla, z terenu Parku Miejskiego tzw. Górki Skarbowców. Chodzi w szczególności o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz miejsc gdzie przebywają mieszkańcy. Jak się dowiedzieliśmy planowana wycinka drzew jest zgodna z prawomocnymi Decyzjami: nr 1330/2019 z dnia 29.10.2019 oraz nr 1321/2019 z dnia 28.10.2019 (Decyzje w załączeniu). Drzewa przeznaczone do usunięcia zostały oznaczone w terenie numerami, zgodnymi z inwentaryzacją drzewostanu na przedmiotowym obiekcie.