Wrocławski Budżet Obywatelski 2014

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Wrocławia w tym roku mieszkańcy będą mogli zadecydować na co zostanie wydane 20 mln złotych z miejskiej kasy. Tyle bowiem wynosi kwota, która jest przeznaczona na najpopularniejsze projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2014

Projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego mogą składać osoby pełnoletnie. W tym roku nie ma konieczności przygotowania „listy poparcia” – projekt może złożyć jedna osoba, tzw. „lider projektu”. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszonego projektu i ewentualnych poprawkach propozycja zadania zostanie poddana pod głosowanie, w którym będą mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia, którzy ukończyli 18 lat. Pomysły, które zdobędą największą liczbę głosów zostaną zrealizowane.

W tym roku dokonano podziału na trzy grupy w zależności od potrzebnych środków. Pula pieniędzy WBO zostanie podzielona w następujący sposób:

  • na projekty o wartości nieprzekraczającej 100 tys. PLN – 5 milionów PLN
  • na projekty o wartości powyżej 100 tys. PLN do 500 tys. PLN – 8 milionów PLN
  • na projekty o wartości powyżej 500 tys. PLN do 1,5 miliona PLN – 7 milionów PLN

Termin składania formularzy projektowych upływa 5 marca 2014. Druk formularza ma zostać udostępniony 13 stycznia 2014 na stronie www.wroclaw.pl oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia. Na projekty głosować będzie można od 15 do 28 września 2014 r. Każdy z mieszkańców Miasta będzie mógł oddać głos na maksymalnie trzy projekty.

wbo_plakat harmonogram1

wbo_plakat1

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.wroclaw.pl/wbo.