Wizyta przedstawicieli RO Grabiszyn-Grabiszynek u Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

17 kwietnia odbyło się spotkanie z Prezydentem Jackiem Sutrykiem, na którym przedstawiliśmy istotne tematy osiedlowe. Radę osiedla reprezentowali: Anna Daleszyńska, Beata Andrejewicz, Janina Pławnicka, Krzysztof Matolicz, Maria Kostrzewa-Żołnierz.

Tematy:

  1. Remont nawierzchni osiedlowych dróg – niezrealizowane KZI 2017, remont odcinka ul. Lakierniczej, Beyzyma – trasa komunikacji miejskiej autobusu 119. Nawiązując do wniosków składanych od 2007 roku prosimy o wpisanie tego remontu do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
  2. Remont chodników osiedlowych – wniosek zarządu osiedla z sierpnia 2018 r o pilny remont chodników przy ul. Odkrywców; oraz ul. Inżynierskiej przy SP 109.
  3. Miejscowy plan zagospodarowania zakłada na terenach rodzinnych ogrodów działkowych (ul. Odkrywców, ul. Ślusarska) budownictwo wielorodzinne o dużym zagęszczeniu. W nawiązaniu do wniosków składanych przez mieszkańców podczas konsultacjach społecznych dot. naszego osiedla (Masterplanu parku Grabiszyńskiego oraz organizacji ruchu na Grabiszynku w 2017 – 2018 r.) wnosimy o rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania w celu utrzymania dotychczasowego charakteru terenów zielonych oraz rozszerzenia parku o tereny zielone i rekreacyjne. W 2017r. Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek wnosiła te uwagi do studium zagospodarowania.
  4. Niedokończona rewitalizacja podwórek – Al. Hallera 97 – 135.
  5. Redukcja hałasu przy Al. Hallera (wniosek zarządu o opracowanie kompleksowego projektu redukcji hałasu dla Al. Hallera)
  6. Utworzenie parkingu przy ul. Racławickiej w wolnym pasie zieleni, który zapewniłby miejsca krótkotrwałego postoju przyjeżdżającym do szkoły FEM, bez potrzeby wjazdu na osiedle Grabiszynek i blokowania uliczek osiedlowych w czasie szczytu.
  7. Ruch na południowym Grabiszynku – prosimy o zorganizowanie spotkania (urząd miasta – mieszkańcy) wyjaśniającego decyzję dot. organizacji ruchu kołowego. Część mieszkańców ul. Blacharskiej nie zgadza się z decyzją pozostawienia dotychczasowej organizacji ruchu domagając się zamknięcia ul. Blacharskiej lub otwarcia wszystkich ulic od strony południowej osiedla.
  8. Centrum Aktywności Lokalnej – prosimy o przeznaczenie w przyszłości budynku stanowiącego własność gminy na osiedlu na działania społeczne, kulturalne, międzypokoleniowe.
  9. Przystanki wiedeńskie na ul. Grabiszyńskiej – Grabiszyńska/Aleja Pracy, Grabiszyńska/Bzowa (CHZ) w ramach planowanej modernizacji ulicy.
  10. Remont drogi dojazdowej przy Al. Pracy 27-27 F do Przedszkola nr 96, wnętrze podwórzowe w kwartale: al. Hallera, ul. Inżynierska, al. Pracy.

Podczas spotkania przewodniczącą zarządu  przekazała sprawozdanie z działań RO za rok 2018 Panu Prezydentowi Jackowi Sutrykowi oraz Pani Dyrektor WCRSu Dorocie Feliks.