WBO 2018 Grabiszyn-Grabiszynek – porozmawiajmy lokalnie

Zapraszamy liderów tegorocznych projektów WBO i Mieszkańców do wspólnej rozmowy o projektach adresowanych dla osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

KIEDY? 2 lipca, godzina 18:30, siedziba Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Przypominamy – liderzy mogą zgłaszać zmiany do 8 lipca. Pod koniec sierpnia Biuro Partycypacji Społecznej opublikuje ponownie listę zweryfikowanych projektów. W pierwszym tygodniu września liderzy będą mieli jeszcze czas na połączenie projektu z innym lub wycofanie. Głosowanie planowane jest pomiędzy 14 września a 1 października 2018.

Do tej pory dzięki zaangażowaniu wszystkich Mieszkańców na osiedlu zostało zrealizowanych wiele projektów WBO: boiska przy SP82, SP109, Gim.6; plac zabaw przy SP109; siłownia, plac zabaw i oświetlenie w parku Grabiszyńskim oraz plac zabaw przy SP82 ( w trakcie realizacji).

#rozmawiamy #pracujemydalej