VI sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek – jakie tematy poruszono?

W czwartek, 7 listopada odbyła się VI sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Podczas zebrania radni omówili sprawy nurtujące mieszkańców naszego osiedla oraz przeprowadzili liczne dyskusje.

W trakcie sesji radni m.in.:

  • omówili odpowiedź Wydziału Inżynierii Miejskiej w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Hallera/Ojca Beyzyma,
  • przyjęli do wiadomości informację o budowie „azylu” na przejściu dla pieszych na ul. Inżynierskiej,
  • omówili sprawy związane z kolejną edycją akcji „Czyste Osiedle” oraz pomocy świątecznej dla osób ubogich,
  • zaopiniowali jeden wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych,
  • omówili sprawę dofinansowania osiedlowych szkół z budżetu Rady Osiedla,
  • dyskutowali nad możliwością zorganizowania Kiermaszu Zimowego,
  • poruszyli kwestię wsparcia osób, które opiekują się bezdomnymi kotami,
  • poruszyli temat budowy placu zabaw w Parku Grabiszyńskim,
  • omówili kwestie współpracy Rady Osiedla z Policją.

Szczegółowy protokół z VI sesji zostanie przyjęty podczas kolejnego spotkania Rady Osiedla. Termin następnego zebrania w siedzibie RO przy ul. Blacharskiej 12 wyznaczono na 28 listopada 2013, godz. 18:00.