V sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek – jakie tematy poruszono?

W czwartek, 25 października odbyła się V sesja Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Podczas zebrania radni omówili sprawy nurtujące mieszkańców naszego osiedla oraz przeprowadzili liczne dyskusje. Gośćmi specjalnymi zebrania byli przedstawiciele KP Wrocław Grabiszynek panowie: podinsp. mgr Tomasz Dąbrowski – Naczelnik Wydziału Prewencji oraz asp. szt. Krzysztof Wróbel – Kierownik Rewiru Dzielnicowych.

W trakcie sesji radni:

 • przeprowadzili dyskusję z przedstawicielami policji na temat bezpieczeństwa na Osiedlu,
 • omówili sprawę zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Hallera/Beyzyma,
 • rozpatrzyli pismo mieszkańca w sprawie budowy Placu Zabaw w Parku Grabiszyńskim (przy „Małej Sobótce”),
 • rozpatrzyli pismo mieszkańców z ul. Blacharskiej w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych kotów,
 • omówili rozpoczęcie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Grabiszyńska/Budowlana,
 • rozpatrzyli możliwość wsparcia finansowego dla szkół działających na osiedlu,
 • omówili sprawy organizacji Festynu Osiedlowego,
 • zaopiniowali wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wyznaczyli lidera powodziowego,
 • podjęli uchwały w związku z wystąpieniem do Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w sprawie pozyskania dotacji na zadania społeczne tj. Festyn Osiedlowy, Klub Seniora, Wieczornica, Serwis Internetowy oraz Chór Osiedlowy,
 • przyjęli uchwałę w sprawie zmiany składu komisji ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska na mocy której, do komisji dołączył radny Wojciech Januszewski.

Szczegółowy protokół z V sesji zostanie przyjęty podczas kolejnego spotkania Rady Osiedla. Termin następnego zebrania w siedzibie RO przy ul. Blacharskiej 12 wyznaczono na 7 listopada 2013, godz. 18:00.