Ulica Odkrywców to jednak też Grabiszyn

Na profilu Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek w serwisie Facebook jeden z mieszkańców poprosił aby radni zwrócili uwagę na nowe tabliczki z nazwami ulic. Według Pana Andrzeja podpis „Grabiszyn” pod nazwą ulicy Odkrywców na skrzyżowaniu z aleją Generała Hallera jest błędny, gdyż ta leży na Grabiszynku.

Postanowiliśmy to sprawdzić i zapytać u źródła czyli w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/07 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia we Wrocławiu Systemu Informacji Miejskiej porządkuje geograficzne granice osiedli dla potrzeb wprowadzanego Systemu Informacji Miejskiej. Na tabliczce z nazwą ulicy/placu podana jest nazwa przynależnej jednostki obszarowej Systemu Informacji Miejskiej. W załączeniu mapki z obszarem Grabiszyn i Grabiszynek.

– odpowiada Marzena Podgórska,
Specjalista Działu Infrastruktury Miejskiej ZDiUM

grabiszyn Grabiszynek

Jak widać sprawa podziału naszego Osiedla na Grabiszyn i Grabiszynek budzi spore zainteresowanie wśród mieszkańców, a przebieg granic przyjęty zwyczajowo nie zawsze pokrywa się z zapisanym w oficjalnych dokumentach. W tym miejscu raz jeszcze zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji na temat uproszczenia nazwy naszego Osiedla i odpowiedzi na pytanie:

Jaką oficjalną nazwę powinno nosić nasze Osiedle?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...