Uchwały RO w sprawie ruchu kołowego na południu Grabiszynka

Dotyczy uchwał podjętych w sprawie ruchu kołowego na południu Grabiszynka.

Uchwała XVIII/92/18 z dnia 04.09.2018 – dot. pozostawienia zamkniętych ulic: Stolarskiej, Lakierniczej, Odkrywców i zamknięcia ulicy Blacharskiej.

Uchwała XVIII/92/18 została podjęta na podstawie petycji i wniosków spływających od mieszkańców.

– petycje mieszkańców w sprawie pozostawienia statusu zamkniętej ul. Stolarskiej (do dnia 03.09)

http://bip.um.wroc.pl/petycja/34609/petycja-w-sprawie-wykreslenia-ze-specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-blacharska-zapisu-dotyczacego-wskazania-organizacji-ruchu-zastepczego-przez-ulice-stolarska-przy-realizacji-projektu-350-wbo-2016

– wniosek mieszkańców ul. Blacharskiej o zamknięcie ul. Blacharskiej i pozostawienie statusu zamkniętych pozostałych ulic Stolarskiej, Lakierniczej, Odkrywców http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/63419

– w dniu 11.06.2018 przez mieszkańców ul. Blacharskiej został zorganizowany protest z postulatem o natychmiastowe zamknięcie ul. Blacharskiej https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1892009247511083&set=gm.382904252219666&type=3&theater&ifg=1

Uchwała XVIII/92/18 Głosowano: „za”- 8 osób, „wstrzymało się”- 4 osoby, „przeciw”- 0 osób.

ZA WSTRZYMAŁO SIĘ PRZECIW
1 Beata Andrejewicz Małgorzata Subzda
2 Krzysztof Matolicz Bartosz Jungiewicz
3 Maria Kostrzewa-Żołnierz Alina Purzyc
4 Janina Pławnicka Henryk Jędrysiak
5 Katarzyna Bańcerowska
6 Anna Daleszyńska
7 Bożena Zajączkowska
8  Czesław Bieś

9. Przed głosowaniem uchwały radny Władysław Andrejewicz opuścił sesję.

Dla przypomnienia Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek podjęła wcześniej trzy uchwały dotyczące ruchu kołowego na południowym Grabiszynku.

 1. Uchwała nr XXI/128/15 z dnia 01.2015, poprzednia kadencja RO, dot. otwarcia ulic (link do uchwały)
 2. Uchwała nr XXIV/143/15 z dn.04.2015, poprzednia kadencja RO dot. zamknięcia ulic Blacharska, Lakiernicza, Stolarska (link do uchwały)
 3. Uchwała nr XII/71/18 z dnia 01.2018, dot. otwarcia ulic (link do uchwały). Wyniki głosowania:
  ZA WSTRZYMAŁO SIĘ PRZECIW
  Małgorzata Subzda Czesław Bieś  Maria Kostrzewa-Żołnierz
  Bartosz Jungiewicz Anna Daleszyńska Janina Pławnicka
  Beata Andrejewicz Bożena Zajączkowska Katarzyna Bańcerowska
  Władysław Andrejewicz Krzysztof Matolicz  Diana Ambroziak
  Alina Purzyc  Paweł Borecki
  Henryk Jędrusiak