Uchwała w sprawie organizacji ruchu w południowej części Grabiszynka

Szanowni Państwo,

Rada Osiedla na XII sesji w obecnej kadencji podjęła uchwałę dopuszczającą udrożnienie ruchu na ulicach Stolarskiej i Lakierniczej, jednak pod szeregiem warunków, w tym przede wszystkim ustanowieniem ruchu jednokierunkowego.
Rada wzywa jednocześnie władze miasta, w tym przede wszystkim Prezydenta Wrocławia do większego zaangażowania w rozwiązanie problemów związanych z ruchem drogowym na obszarze osiedla Grabiszynka.

Pełna treść uchwały znajduje się tutaj uchwałaXII-71–18

Wynik głosowania

Za

 • Małgorzata Subzda
 • Bartosz Jungiewicz
 • Beata Andrejewicz
 • Władysław Andrejewicz
 • Alina Purzyc
 • Henryk Jędrusiak

Przeciw

 • Maria Kostrzewa-Żołnierz
 • Janina Pławnicka
 • Katarzyna Bańcerowska
 • Diana Ambroziak
 • Paweł Borecki

Wstrzymali się

 • Anna Daleszyńska
 • Bożena Zajączkowska
 • Czesław Bieś
 • Krzysztof Matolicz