Sprawozdanie – realizacja zadań społecznych w 2017 roku

Przedstawiamy krótkie podsumowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań społecznych przez Radę Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Prezentacja