„Sprawny uczeń” – stypendia dla uczniów niepełnosprawnych

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w roku szkolnym 2013/14 zamierza kontynuować program „Sprawny uczeń” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z zasadami programu.

Sprawny Uczeń 1 Sprawny Uczeń 2Więcej informacji można uzyskać na stronie www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl