Spotkanie Rady Osiedla z Wiceprezydentem w Ratuszu

20 września przedstawiciele Rady Osiedla spotkali się w Ratuszu z Wiceprezydentem Adamem Grehlem i Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Jackiem Sutrykiem.

Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze z punktu widzenia członków rady sprawy dotyczące osiedla. Na ręce urzędników złożone zostało Pismo do Prezydenta podsumowujące problemy trapiące osiedle. Liczymy, że przynajmniej część z nich uda się rozwiązać w najbliższej przyszłości.