SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek na spotkanie informacyjne.

Data: 23.05.2019 (czwartek)
Godzina: 14.00-16.00

Miejsce: ul. Blacharska 12/1 (siedziba Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek)
Współorganizatorzy: Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, Straż Miejska, Klub Seniora „Na Blacharskiej”.

Planowany przebieg spotkania:

Przedstawienie ogólnych zasad związanych z ubieganiem się o pomoc.
Omówienie podstawowych form wsparcia (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe).
Omówienie dodatkowych form wsparcia (dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dzienne domy pomocy).
Prezentacja projektu „Koperta życia” oraz Lokalnego Programu Osłonowego.

Serdecznie zapraszamy!