Spacer po Wrocławiu z Przewodnikiem

Jedną z nagród głównych w Sportowym Pikniku organizowanym przez Radę Osiedla był spacer po Wrocławiu z przewodnikiem miejskim.
Wiedzą i pasją dzieliła się z uczestnikami pani przewodnik Janina Bałazińska, za co pięknie dziękujemy!