Rondo Jerzego Woźniaka

Rondo u zbiegu ul. Inżynierskiej i al. Pracy od dziś nosi imię Jerzego Woźniaka. Nadanie imienia rondu odbyło się w pierwszą rocznicę śmierci żołnierza AK i WiN, więźnia stalinowskiego, ministra i wiceministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W uroczystości wzięli udział m.in. Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Jacek Dziuba – dyrektor gabinetu kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prof. Włodzimierz Suleja  – dyrektor wrocławskiego oddziału IPN, Ryszard Filipowicz – prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Aleksandra Woźniak i Olaf Woźniak – rodzina Jerzego Woźniaka, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Wrocławia.

Autorem zdjęć jest Bartosz Senderek. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez wcześniejszej zgody autora jest zabronione!