ROLKI – zapisy

ZAPISY ZAKOŃCZONE – dziękujemy za ogromne zainteresowanie!!!

Bezpłatne warsztaty z nauki i doskonalenia JAZDY NA ROLKACH.

Kiedy? W każdą sobotę g. 10:30 – 11:30 (pierwsze zajęcia 15.09.)

Gdzie? Centrum Historii Zajezdnia

 

Grupy treningowe:

 • początkujący (od 5 roku życia)
 • zaawansowani
 • dorośli 😊

Na miejscu możliwość bezpłatnego wypożyczenia: kasku, ochraniaczy i rolek (ilość ograniczona).

 

Koordynator projektu: Anna Daleszyńska

 

REGULAMIN warsztatów z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach dla mieszkańców osiedla w ramach realizacji dodatkowych zadań społecznych Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

 1. Zajęcia są przewidziane dla dzieci (od 5 roku życia), młodzieży i dorosłych z osiedla
 2. Celem zajęć jest rozwój umiejętności bezpiecznej jazdy na rolkach
 3. Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie – 15 osób
 4. Zajęcia będą prowadzone przez Fundację Zarolowani, która odpowiada za bezpieczeństwo uczestników.
 5. Terminy zajęć: od 15.09 – 27.10 (z wyjątkiem 29.09). Zapisy obowiązują na cały cykl.
 6. Miejsce zajęć – Centrum Historii Zajezdnia
 7. W przypadku złych warunków atmosferycznych zajęcia będą odwołane.
 8. Zajęcia są bezpłatne, możliwe bezpłatne wypożyczenie sprzętu (ilość ograniczona).
 9. Zapisy drogą mailową (zapisy zakończone) na adres grabiszyn_grabiszynek@osiedla.wroclaw.pl z podaniem danych:

 

– imię i nazwisko uczestnika

– wiek uczestnika (od 5 roku życia)

Wyniki naboru będą ogłoszone mailowo w dniu 13.09.2018.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie poniższej zgody.

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………………………………………………………….. w zajęciach

z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach w soboty g.10:30-11:30 od 15.09 – 27.10 (z wyjątkiem 29.09).

Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wyrażam / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po treningu.

Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Radę Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas zajęć, na stronie/fb Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek oraz jako dokumentacja zajęć.

 

 

………………………………………………..

Podpis rodzica (+tel.)