Rewitalizacja podwórka przy Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego i Grabiszyńskiej

Pozytywnie rozpatrzony wniosek zarządu osiedla o rewitalizację podwórka przy ulicach
Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego i Grabiszyńskiej wchodzi w fazę projektową.
Zapraszamy Mieszkańców podwórka na konsultacje, na których będzie
przedstawiona koncepcja. 19.06.2018 w g.17-18 w przedszkolu nr 117 przy ul. Fiołkowej.
Liczymy na Państwa sugestie.
W maju odbyło się pierwsze spotkanie w ZZK z projektantem oraz
przedstawicielami mieszkańców i zarządu osiedla, na którym ustalono główne
założenia projektowe:
– wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnych z odwodnieniem
– budowę placu zabaw dla dzieci, boiska oraz siłowni terenowej dla seniorów
– rewitalizację górki saneczkowo-rowerowej,
– uporządkowanie dotychczasowej zieleni z uzupełnieniem o krzewy.
Przyznana kwota to 950 tys.