Remont chodników przy ul. Odkrywców

Wniosek o remont chodników przy ul. Odkrywców złożony w ramach Funduszu Osiedlowego przeszedł pozytywną weryfikację.

👉 Przypominamy, że jesienią 2019 zorganizowaliśmy konsultacje społeczne zgodnie, z którymi mieszkańcy zdecydowaną większością wskazali potrzebę tej inwestycji.

👉 Ze względu na charakter ulicy zwracamy szczególną uwagę na ochronę drzew i konieczność konsultacji z konserwatorem zabytków.

Sprawę prowadzi Anna Daleszynska

Pisma w sprawie do wglądu: