Relacja ze spotkania mieszkańców i Rady Osiedla z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Miejskiej

26 marca odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Miejskiej Wrocławia. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek  w związku z licznymi wnioskami mieszkańców w sprawach dotyczących narastających problemów komunikacyjnych, w południowej części Osiedla.

Spotkanie RO i WIMNa spotkanie przybyli przedstawiciele Wydziału Inżynierii Miejskiej Wrocławia w składzie:

  1. Elżbieta Urbaniak – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
  2. Elwira Nowak – Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji Wydział Inżynierii Miejskiej w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki
  3. Joanna Niemiec – Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Inwestycji Wydział Inżynierii Miejskiej w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki

Z ramienia Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek w spotkaniu uczestniczyli:

  1. Alina Purzyc – Przewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  2. Małgorzata Subzda – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty i Sportu
  3. Magdalena Wersocka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Na  zaproszenie do udziału w spotkaniu odpowiedziała liczna delegacja mieszkańców osiedla z rejonu ulic Lakierniczej, Stolarskiej, Blacharskiej i Rymarskiej (ponad 30 osób).

Na spotkaniu ustalono, że ul. Blacharska może być zbudowana jedynie przy partycypacji finansowej mieszkańców w ramach Programu Inicjatywy Lokalnych.  W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do roku 2019 budowa tej ulicy nie została uwzględniona. Nie znalazły się w nim także remonty ulic południowego Grabiszynka łącznie z tymi, które mogłyby stanowić połączenie z ul. Racławicką.

U części zgromadzonych osób propozycja współfinansowania przez mieszkańców budowy ogólnodostępnej i intensywnie użytkowanej ulicy Blacharskiej budzi zrozumiały sprzeciw. Należy zauważyć, że nowa część osiedla powstała w większości na zakupionych od miasta działkach, a nie doczekała się przez 13 lat  żadnych inwestycji w infrastrukturę drogową, przez co jest źle skomunikowana i niebezpieczna dla pieszych.
Mieszkańcy ulicy Blacharskiej wyrazili obawy, że brak alternatywnych połączeń z ulicą Racławicką spowoduje dramatyczne zwiększenie ruchu kołowego na ulicy Blacharskiej, jako jedynej połączonej z Racławicką. Będzie to dla mieszkańców bardzo uciążliwe z uwagi na rosnącą wciąż liczbę użytkowników dróg z powstających nowych osiedli, Szkoły Fundacji Edukacji Międzynarodowej (ponad 900 nowych użytkowników) oraz z powodu skierowanie natężonego ruchu na ciąg ulic Beyzyma i Blacharskiej jako jedynego połączenia między al. Hallera a ul. Racławicką. Brak jakiekolwiek infrastruktury drogowej (jezdni, chodnika, odwodnienia, oświetlenia) na nowym odcinku ul. Blacharskiej powinien wykluczyć ją z tak intensywnego użytkowania.

Przedstawicielki WIM podkreślały, że dla miasta priorytetem jest budowa ulicy Racławickiej. Ich zdaniem o udrażnianiu okolicznych ulic i organizacji ruchu na drogach dojazdowych powinni zadecydować mieszkańcy. Dlatego zaproponowano szerokie konsultacje wśród mieszkańców, których wynikiem ma być wniosek Rady Osiedla o zastosowanie wskazanego przez mieszkańców wariantu organizacji ruchu i ewentualne udrożnienie ulic Lakierniczej i Stolarskiej.

Poinformowano zebranych, że w sprawie udrożnienia ul. Stolarskiej  i Lakierniczej (likwidacja słupków przeszkodowych) wniosek do Rady Osiedla z podpisami mieszkańców (za, przeciw) składają mieszkańcy, natomiast Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek na podstawie otrzymanego wniosku podejmuje uchwałę, którą przesyła do WIM UM.

Zdaniem przedstawicielek WIM wskazane jest aby komunikacja pomiędzy zabudową wielorodzinną nie przenikała się z zabudową jednorodzinną i stąd wynikają decyzje miasta o zamknięciu ulic Lakierniczej i Stolarskiej. Należy jednak zauważyć, że zarówno ulica Stolarska, Lakiernicza jak i Blacharska należą do tej samej klasy dróg tj. do dróg dojazdowych oraz że cała okoliczna zabudowa zaliczana jest do zabudowy kameralnej. Należałby więc oczekiwać równego ich traktowania przez decydentów.

Z doraźnych rozwiązań łagodzących uciążliwość ruchu na ul. Blacharskiej zaproponowano zamontowanie szykan na jezdni. Uświadomiono też mieszkańcom, iż wspomniana ulica należy do dróg wewnętrznych, a status drogi publicznej otrzyma dopiero po zbudowaniu i uzyskaniu wymaganych parametrów.

W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania Rady Osiedla z mieszkańcami. Terminy będą ogłaszane na stronie internetowej oraz w siedzibie Rady Osiedla. Prosimy o uważne śledzenie informacji.

Czy uważasz, że południowa część Osiedla powinna mieć połączenie drogowe z ul. Racławicką?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...