Regulamin wycieczki 12.09

Regulamin wycieczki 12.09: