Radni na wrocławskim Kongresie Rad Osiedli

Radni osiedla Grabiszyn-Grabiszynek wzięli udział we wrocławskim Kongresie Rad Osiedli gdzie mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami jednostek miejskich takich jak ZDiUM, MOPS, czy ZiM. Ważną informacją, która została przekazana podczas kongresu jest obietnica realizacji wielu postulatów przekazanych przez rady prezydentowi w czasie serii spotkań. Najważniejsze kwestie, które poruszyli radni to problemy komunikacyjne południowej części osiedla, uwagi do studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych Wrocławia zwłaszcza w zakresie przeznaczania kolejnych terenów działkowych pod inwestycje deweloperskie oraz ochrona Parku Grabiszyńskiego jako dobra wspólnego mieszkańców.

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Bańcerowska, Maria Kostrzewa Żołnierz, Małgorzata Subzda, Bożena Zajączkowska, Anna Daleszyńska i Bartosz Jungiewicz