Kadencja 2017-2021

Przewodniczący rady:
Krzysztof Matolicz

V-ce przewodniczący rady:
Alina Purzyc

ZARZĄD:
Przewodnicząca: Anna Daleszyńska
Wiceprzewodniczący: Janina Pławnicka
Skarbnik: Maria Kostrzewa-Żołnierz
Sekretarz: Katarzyna Bańcerowska
Członek zarządu: Czesław Bieś

KOMISJE:
Komisja ds. bezpieczeństwa, handlu i usług:
  Przewodniczący: Henryk Jędrysiak
  Członkowie: Andrejewicz Władysław, Alina Purzyc

Komisja ds. infrastruktury i ochrony środowiska:
   Przewodniczący: Oskar Dolot
   Członkowie: Katarzyna Bańcerowska, Jakub Malicki, Krzysztof Matolicz, Janina Pławnicka

Pozostali radni:
Paweł Borecki

Koordynator zadania społecznego Klub Seniora „Na Blacharskiej”:
Bożena Zajączkowska

Lider przeciwpowodziowy dla osiedla:
Henryk Jędrysiak

Koordynator ds. Komunikacji:
Piotr Czerwiński