Kadencja 2017-2021

Przewodnicząca rady

Beata Andrejewicz

V-ce przewodnicząca rady

Janina Pławnicka

ZARZĄD:

Przewodnicząca: Anna Daleszyńska

Wiceprzewodniczący: Krzysztof Matolicz

Sekretarz: Katarzyna Bańcerowska

Skarbnik: Maria Kostrzewa-Żołnierz

Członek zarządu: Małgorzata Subzda

 

KOMISJE:

  1. Komisja ds. handlu, usług i bezpieczeństwa

Przewodniczący: Henryk Jędrysiak

Członkowie: Władysław Andrejewicz, Alina Purzyc

 

  1. Komisja ds. społecznych, kultury i sportu

Przewodniczący: Paweł Borecki

Członkowie: Diana Ambroziak, Czesław Bieś, Krzysztof Matolicz, Bożena Zajączkowska

 

  1. Komisja ds. infrastruktury i ochrony środowiska

Przewodnicząca: Maria Kostrzewa-Żołnierz

Członkowie: Małgorzata Subzda, Katarzyna Bańcerowska, Krzysztof Matolicz, Paweł Borecki

 

 

Koordynator zadania społecznego Klub Seniora „Na Blacharskiej”:

Bożena Zajączkowska

Koordynator ds. komunikacji

Diana Ambroziak

Lider przeciwpowodziowy dla osiedla:

Henryk Jędrysiak