Dyżury Radnych

Dużury radnych odbywają się naprzemienne w siedzibie Rady Osiedla i filii biblioteki miejskiej nr 18, przy ul. Grabiszyńskiej 236a.

Grafik dyżurów do pobrania: dyżury radnych