Rada Osiedla powołała zarząd i komisje statutowe

Podczas II Sesji Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek radni powołali Zarząd Osiedla oraz komisje statutowe Rady.

Decyzją radnych funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek pełnić będzie radny Marek Witek. Pozostałymi członkami organu wykonawczego zostali: Krzysztof Matolicz (Wiceprzewodniczący Zarządu), Bartosz Senderek (Sekretarz Osiedla), Bożena Zajączkowska (Skarbnik Osiedla) oraz Krystyna Zagórna (Członek Zarządu).

Chęć pracy w poszczególnych komisjach Rady Osiedla zgłosili:

Komisja Rewizyjna: Magdalena Wersocka (przewodnicząca), Władysław Andrejewicz, Henryk Jędrysiak, Paweł Syska, Waldemar Wójcik.

Komisja ds. Handlu i Usług: Władysław Andrejewicz (przewodniczący), Henryk Jędrysiak, Krystyna Zagórna.

Komisja ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska: Alina Purzyc (przewodnicząca), Paweł Syska, Waldemar Wójcik, Bożena Zajączkowska.

Komisja ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury i Sportu: Małgorzata Subzda (przewodnicząca), Mateusz Rydzak, Bartosz Senderek, Magdalena Wersocka, Waldemar Wójcik.

Komisja ds. Bezpieczeństwa: Henryk Jędrysiak (przewodniczący), Krzysztof Matolicz, Alina Purzyc, Paweł Syska, Krystyna Zagórna.

Rada wybrała także koordynatora Klubu Seniora, którym ponownie została radna Bożena Zajączkowska.

Aktualną listę wszystkich radnych osiedlowych można znaleźć na naszej stronie w zakładce Rada Osiedla.