Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek dla potrzebujących!

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek podobnie jak w latach ubiegłych przygotowała paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców naszego Osiedla. W tym roku na przygotowanie paczek żywnościowych Rada przekazała z własnego budżetu ponad 12 tys. zł, a pomoc trafiła do ponad 60 rodzin.

Dodatkowego wsparcia dla osiedlowej akcji udzielili: Bank Żywności we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Serdecznie dziękujemy!