Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Festyn Majowy na Osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek 2014 (32)

 • Beata Andrejewicz – PRZEWODNICZĄCA
 • Alina Purzyc – WICEPRZEWODNICZĄCA
 • Władysław Andrejewicz
 • Wojciech Januszewski
 • Henryk Jędrysiak
 • Krzysztof Matolicz
 • Mateusz Rydzak
 • Bartosz Senderek
 • Małgorzata Subzda
 • Paweł Syska
 • Magdalena Wersocka
 • Marek Witek
 • Waldemar Wójcik
 • Krystyna Zagórna
 • Bożena Zajączkowska

Zarząd Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek:

 • Marek Witek – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 • Krzysztof Matolicz – WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 • Bartosz Senderek – SEKRETARZ OSIEDLA
 • Bożena Zajączkowska – SKARBNIK OSIEDLA
 • Krystyna Zagórna – CZŁONEK ZARZĄDU

Komisje statutowe Rady Osiedla:

REWIZYJNA:

 1. Magdalena Wersocka – PRZEWODNICZĄCA
 2. Wojciech Januszewski
 3. Henryk Jędrysiak
 4. Paweł Syska
 5. Waldemar Wójcik

DS. HANDLU I USŁUG:

 1. Władysław Andrejewicz – PRZEWODNICZĄCY
 2. Henryk Jędrysiak
 3. Krystyna Zagórna

DS. INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA:

 1. Alina Purzyc – PRZEWODNICZĄCA
 2. Wojciech Januszewski
 3. Krzysztof Matolicz
 4. Paweł Syska
 5. Bożena Zajączkowska

DS. MŁODZIEŻY, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:

 1. Małgorzata Subzda – PRZEWODNICZĄCA
 2. Mateusz Rydzak
 3. Bartosz Senderek
 4. Magdalena Wersocka
 5. Waldemar Wójcik

DS. BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Henryk Jędrysiak – PRZEWODNICZĄCY
 2. Wojciech Januszewski
 3. Krzysztof Matolicz
 4. Paweł Syska
 5. Krystyna Zagórna