Rada Miejska proponuje zmianę granic między Osiedlami Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów – WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH!

Rada Miejska Wrocławia rozpoczęła konsultacje społeczne związane z przyjęciem nowego podziału administracyjnego Wrocławia. Projekt uchwały obejmuje m.in. przesunięcie granicy pomiędzy Osiedlami Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów.

projekt-uchwały_za_193_15_mapa_do_zal_1Rada Miejska Wrocławia nie wzięła pod uwagę opinii Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek w sprawie granic Osiedli Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów przychylając się do stanowiska sąsiadów z Oporowa.

Miejski projekt uchwały w sprawie nowego podziału Wrocławia na osiedla obejmuje przyłączenie południowo-zachodniej części Naszego Osiedla do Oporowa. W myśl nowej uchwały Rady Miejskiej do Oporowa mają zostać przyłączone: Cmentarz Żołnierzy Polskich, tereny zielone wraz z polem do mini golfa, pętla tramwajowa oraz zabudowania przy ul. Grabiszyńskiej 337-345.

Konsultacje społeczne

Przed podjęciem uchwały Rada Miejska przeprowadza konsultacje społeczne w których swoje uwagi i opinie na ten temat mogą wyrazić wszyscy wrocławianie – wszystkich zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.


Na podstawie: uchwały nr X/193/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli oraz projektu uchwały w sprawie podziału Wrocławia na osiedla przedstawiamy do konsultacji projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia:

  1. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli;
  2. zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla.

Link do projektu cyfrowej mapy osiedli: www.geoportal.wroclaw.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25.05.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 05.07.2015 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowych projektów można przesyłać

  • pisemnie na adres:
    Urząd Miejski Wrocławia
    Biuro Rady Miejskiej,
    Sukiennice 9  50-107 Wrocław
  • lub elektronicznie na adres: brm@um.wroc.pl

w dniach od 25 maja do 5 lipca 2015 r.

Załączniki:


Opinia Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek z dnia 20 sierpnia 2014:


 

Czy uważasz, że propozycja zmian granic pomiędzy Osiedlami Grabiszyn-Grabiszynek i Oporów na korzyść Oporowa jest zasadna?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...