Przetarg ul. Nasturcjowa.Wykaz nr. 70/2019

Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na nieruchomość przy ulicy Nasturcjowej.

Stosownie z par. 31 uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław przekazuję do zaopiniowania wykaz nr 70/2019 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego, zaakceptowany przez Prezydenta Wrocławia dnia 02 października 2019 r.

Niezajęcie stanowiska w terminie trzech tygodni od daty otrzymania wykazu oznacza opinię pozytywną.

Wszelkich informacji merytorycznych udziela Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości (tel. 71 777 71 11).