Przedstawiciele Rady Osiedla i ZZM rozmawiali o Parku Grabiszyńskim

W ubiegłym miesiącu delegacja radnych Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek odbyła spotkanie z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej. Tematem przewodnim rozmów w których brał udział m.in. dyrektor ZZM, Krzysztof Działa był Park Grabiszyński.

Park Grabiszynski

Osiedlowi radni zgłosili potrzebę oświetlenia alejek parkowych, a w szczególności al. Romera i ścieżki biegowej Radia Wrocław. Przedstawiciele jednostki miejskiej odpowiadającej za zieleń poinformowali, że w najbliższych latach planowane jest jedynie oświetlenie okolic Pomnika Wspólnej Pamięci.

Przedstawiciele Rady Osiedla zasygnalizowali również zgłaszany przez mieszkańców problem braku placu zabaw w okolicy Małej Sobótki. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że budowa placu zabaw w zaproponowanym miejscu jest niemożliwa ze „względów higienicznych”. Chodzi głównie o słabe nasłonecznienie tego miejsca. Zaproponowano więc by miejsce zabaw dla dzieci ulokować na łące pomiędzy Małą Sobótką, a ul. Beyzyma.

Niestety realizacja projektu może nie być łatwa gdyż ZZM w swoim budżecie na najbliższy okres nie zaplanował tego typu inwestycji. Dyrektor ZZM zaproponował by radni zgłosili swoje pomysły jako mieszkańcy w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podczas spotkania ustalono także, że Zarząd Zieleni Miejskiej zwróci się do Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu zbadania możliwości budowy nowej infrastruktury, oświetlenia oraz barierek na przepustach rz. Grabiszynki. Ponadto ustalono, że wkrótce przy wejściach do Parku Grabiszyńskiego Miasto ustawi tablice informacyjne z opisem zabytkowego miejsca jakim jest Park Grabiszyński. Obiecano także wsparcie budowy toalet dla psów.