Przebudowa ul. Racławickiej. Będzie połączenie z Grabiszynkiem!

Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła niedawno, że dokonano wyboru wykonawcy przebudowy ul. Racławickiej. Projekt zakłada m.in. połączenie ulic Racławickiej z Odkrywców oraz dojazd do planowanej przeprawy mostowej z al. Piastów.

Przez Ślęzę przejedziemy mostem na Oporów

Inwestor, spółka Wrocławskie Inwestycje na wykonawcę projektu wybrała firmę SKANSKA S.A., która zaproponowała najniższą cenę, koszt wykonania inwestycji ma wynosić 16 761 210 zł. Termin realizacji inwestycji wg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wyznaczono na 30 listopada 2015.