Protokół z sesji Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek nr II/17 z dnia 31 maja 2017 r.

Protokół nr II/17