Protokół z sesji nr III /17 Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek z dnia 13 czerwca 2017r.

protokół z sesji RO III/17