Protokół z IV sesji z 4 lipca 2017 wraz z uchwałami

Porządek obrad IVsesji

protokół z sesji RO IV_17

Uchwały przyjęte na sesji

uchwala_IV_23_17 (protokol III_17)

uchwala_IV_22_17 (protokol_II_17)

uchwala_IV_21_17 (alkohol)

uchwala_IV_20_17 (przesuniecie srodkow)