Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia

Szanowni Państwo,

Niżej zamieszczamy Ogłoszenia Prezydenta Wrocławia zawiadamiające o możliwości zapoznania się z projektem zaktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Każdy mieszkaniec ma możliwość składania wniosków i uwag do projektu Programu w terminie od 27 kwietnia 2018 do 18 maja 2018

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wrocławia