Program ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Wrocławia

Urząd Miasta Wrocławia publikuje komunikat w sprawie realizacji „Programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie miasta Wrocławia”.