Porządek obrad 8_2019

Porządek obrad 8/19 posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek