Porządek obrad 6_2019

Porządek obrad 6/19 posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek