Porządek obrad 09_2019

Porządek obrad 9/19 posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek