Polityka Informacyjna Rady Osiedla Grabiszyn Grabiszynek

Polityka Informacyjna Rady Osiedla jest dokumentem, który określa cele, zadania i środki rady osiedla w zakresie informowania mieszkańców o działalności rady i życiu osiedla.

polityka informacyjna rady osiedla Grabiszyn-Grabiszynek