Podwórko ulic Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego, Grabiszyńskiej

Drodzy Mieszkańcy podwórka ulic Fiołkowej, Nasturcjowej, Ostrowskiego, Grabiszyńskiej

Zgodnie z ustaleniami z konsultacji z dnia 4 lipca prezentujemy doszczegółowienie projektu podwórka. Na Państwa kolejne uwagi czekamy do dnia 05.09.2018 pod adresem grabiszyngrabiszynek@osiedla.wroclaw.pl

Pragniemy przypomnieć, że fundusze na remont podwórka przyznane są na wniosek zarządu osiedla, projekt powstał na podstawie zebranych sugestii mieszkańców na dwóch spotkaniach konsultacyjnych z projektantem i ZZK organizowanych przez przewodniczącą zarządu Annę Daleszyńską. W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca komisji infrastruktury Maria Kostrzewa-Żołnierz.

STUDIUM

Wnioski ze spotkania z dn.4.07:

– podział prac na etapy ze względu na duży zakres – priorytetem dla mieszkańców są kolejno: droga, utwardzone miejsca postojowe, plac zabaw, siłownia dla seniorów, małe boisko tartanowe w miejscu starego. (Był jeden głos przeciwny boisku, pozostałe za). Realizacja projektu w przyznanej kwocie 950 tys. zł. w roku 2019.

– bez specjalnego wydzielania miejsc parkingowych, aby nie zmniejszyć obecnej ilości

– cięcia pielęgnacyjne drzew od strony ul. Nasturcjowej (wniosek mieszkanek)

– piłkochwyt – dookoła boiska

– do wyboru są urządzenia dla starszych dzieci i młodzieży, do umieszczenia w pobliżu górki saneczkowej (poz. 1-6) – PROSIMY O WSKAZANIE

–  do wyboru huśtawka na plac zabaw dla dzieci młodszych (pozycje 7-9) PROSIMY O WSKAZANIE

– kosze na śmieci, lampy

– Mieszkańcy wyrazili gotowość do zaangażowania się w zbieranie głosów na projekt 518 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, którego wygrana pozwoliłaby na pozyskanie dodatkowej kwoty 250 tys. i realizację pełniejszego zakresu koncepcji podwórka.