Podsumowanie prac Rady Osiedla w kadencji 2009-2013

RO-Grabiszyn-GrabiszynekRada Osiedla podczas kadencji w latach 2009 – 2013 spotkała się na 58 sesjach i podjęła 172 uchwały.

W zależności od typu sprawy wszyscy Radni pracowali wspólnie, w komisjach tematycznych lub samodzielnie. Poniżej przedstawiamy wybrane problemy, które udało nam się rozwiązać.

1. Infrastruktura i ochrona środowiska

 – Opracowanie i rozpoczęcie wdrażania programu Rewitalizacja Osiedla (dróg, szkół, podwórek, budowy placu zabaw i boiska sportowego).

– W ramach akcji Czyste Osiedle, wywóz śmieci wielko gabarytowych 4-6 razy w roku.

– Utwardzenie ulicy Makowej pomiędzy Gimnazjum a Kościołem.

– Ustawienie słupków przeszkodowych na ul. Grabiszyńska, przy ul. Bzowej

– Odnowienie (odmalowanie i oznkowanie) progów zwalniających

– Ustalenie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA terminu usunięcia usterek pod wiaduktem kolejowym na ul. Kruczej.

– Liczne działania interwencyjne, np. Zgłoszony przez mieszkańców z ul. Bzowej problem utrudniania swobodnego przejścia po chodnikach, przy zajezdni autobusowej nr 7 przez źle zaparkowane samochody pracowników MPK.

– Wystosowanie opinii do WIM w sprawie pisma mieszkańca dot. zmiany organizacji ruchu oraz wykonania progów zwalniających na ul. Chabrowej.

– Wsparcie działań ROM-DOM w oznakowaniu drogi rowerowej na ulicy Hallera

– Wsparcie działań mieszkańców osiedla w sprawie sprzątania po psach w okolicy al. Wędrowców; zwiększenie patroli Straży Miejskiej.

2. Młodzież, kultura, oświata i sport

– Organizacja i współorganizacja 5 Festynów z czego 2 ostanie z Parafią.- Organizacja co roku (4 razy) zabaw i paczek Mikołajkowych.

– Dofinansowania szkół podstawowych

– Uczestnictwo w spotkaniach komisji wybierających dyrektorów placówek oświatowych.

– Współpraca z gimnazjum, podstawówkami i przedszkolami

3. Bezpieczeństwo

 – Monitorowanie osiedla, przyjmowanie wniosków i uwag zgłoszonych przez mieszkańców.

– Organizacja tematycznych spotkań Rady, SM Metalowiec, Policji z mieszkańcami.

– Współpraca z Policją w zakresie zaprzestania sprzedaży „dopalaczy” na ul. Pierwiosnkowej

– Zmniejszenie kradzieży części samochodowych

– Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa powodziowego.

4. Klub Seniora

– Animowanie i rozwój KLUBU SENIORA „Na Blacharskiej”,

– Aktywna współpraca z SP 82 (spotkania dzieci z seniorami, przedstawienia, zajęcia informatyczne dla seniorów)

– Współpraca z Klubem Seniora z Bakary.

– Organizacja spotkań integracyjnych, tematycznych, dyskusyjnych, świątecznych, chóru seniorów; warsztatów decoupage; wyjść do teatru, opery, na rejs statkiem oraz prezentacje.

5. Komisja ds. Handlu i usług

– Zbieranie opinii na temat punktów sprzedających alkohol.

6. Inne

– Powstanie nowego serwisu Osiedla www.grabiszyngrabiszynek.pl

– Coroczna organizacja paczek świątecznych dla 50-80 osób.

– Współpraca z prawnikiem w zakresie darmowych porad prawnych dla mieszkańców osiedla, z Harcerzami, trenerem osiedlowym, SM Metalowiec, ROM-DOM, Parafią i innymi instytucjami i osobami w sprawach mieszkańców osiedla.

Serdecznie dziękujemy wszystkim z którymi mieliśmy przyjemność współpracować 🙂