Podsumowanie pierwszej sesji nowej Rady Osiedla Grabiszyn Grabiszynek

20 maja 2017 odbyła się pierwsza sesja nowo powołanej Rady Osiedla.

W trakcie sesji radni złożyli ślubowanie i formalnie rozpoczęli sprawowanie swoich mandatów.

Zostały też przeprowadzone wybory na Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego rady.

Przewodniczącą rady osiedla została wybrana Pani Beata Andrejewicz, a V-ce przewodniczącą Pani Janina Pławnicka.

Pierwsza sesja nowej rady w siedzibie Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek przy ul. Blacharskiej została wyznaczona na 31 maja 2017 na godz. 18.30. W trakcie sesji zostanie powołany zarząd i komisje nowej rady.