Plac Bzowy – projekt miejscowego planu zagospodarowania

Szanowni Mieszkańcy

Prezydent Miasta ogłosił poddanie do publicznej wiadomości i oceny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego.

Projekt ten, wraz z pozostałymi dokumentami takimi jak prognoza oddziaływania na środowisko, prognozy ekofizjograficzne czy opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dostępny jest do wglądu w terminie 15.06-06.07.2018 w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, pok. 206, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15:30 oraz na stronie BIP UM Wrocław http://bip.um.wroc.pl/

Każdy może złożyć swoje uwagi i wnioski dotyczące planu najpóźniej do 20 lipca.

Dodatkowo w dniu 20.06.2018 planowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby Urzędu Miasta Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, sala 215, godzina 15:30, 20.06.2018.

Obwieszczenie 1

Obwieszczenie 2

Wyrys z mapy